Przewodnik po wystawie

DOLNY RYZALIT


Oglądanie wystawy rozpoczynamy od wejścia do dolnego ryzalitu po lewej stronie hallu głównego (A). Pierwszą częścią ekspozycji jest krótki, lecz znakomity pokaz prac artystów towarzyszących w podróżach arystokratów. Są to głównie szkicowniki, studia typów orientalnych w strojach regionalnych i widoków, a także sceny rodzajowe i szkice dokumentacyjne z podróży.

W ryzalicie zaprezentowana została tematyka batalistyczna, która była podejmowana najczęściej w polskim malarstwie orientalistycznym. Prezentację rozpoczynają wpisujące się w ten nurt przedstawienia jeźdźców na koniach lub wielbłądach ukazanych na tle pejzażu (B). Znaleźć tu można również obrazy przedstawiające targi wschodnie na których sprzedawano głównie konie i sokoły.

Środkową część ekspozycji (C) zajmują sceny batalistyczne autorstwa największych polskich malarzy orientalistów, takich jak Stanisław Chlebowski, Józef Brandt, Wojciech Kossak, January Suchodolski i Henryk Rodakowski.

Prezentację na dolnym ryzalicie kończą przedstawienia polowań (D) i sceny haremowe (E), oraz sceny rodzajowe obrazujące życie pustyni (F). Polowania należały do najpopularniejszych sportów w krajach Bliskiego Wschodu i Północnej Afryki. Natomiast sceny haremowe urosły do rangi odrębnej kategorii i stwarzały nową formułę dla ukazywania tematyki erotycznej. Ulubionym tematem wielu artystów było ukazywanie nagich odalisek, czego przykładem mogą być prezentowane na wystawie obrazy: Dziewczyna w kąpieli Pantaleona Szyndlera, Odaliska Tadeusza Popiela.

GÓRNY RYZALIT

Udając się na górę, na lewy podest (G) można zapoznać się z przykładami nurtu orientalnego w malarstwie, rysunku i grafice europejskiej. W tym miejscu ma swój początek także prezentacja znakomitych pejzaży Jana Ciąglińskiego. Jest to wstęp do następnej grupy eksponowanych na wystawie tematów, które znajdziemy na górnym ryzalicie. Pierwszy z nich to pejzaż (H), który stał się jednym z najczęściej uprawianych gatunków, licznie reprezentowany na wystawie przez polskich i obcych artystów, wspomnianego Jana Ciąglińskiego, Stanisława Chlebowskiego, Abrahama Neumana, Aleksandra Laszenkę.

Po chwili docieramy do grupy przedstawień – Budowli i zabytków architektury (I). Znajdziemy tu widoki miast, wizerunki wspaniałych budowli, w które obfitują kraje Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej: świątyń i grobowców sięgających czasów starożytnych, najbardziej znanych meczetów i mauzoleów, jak meczet Sulejmana Wspaniałego, Wielki Meczet w Kairuanie czy Meczet Kopuły na Skale w Jerozolimie.

Równolegle do tych przedstawień, na przeciwległej ścianie wyeksponowane zostały sceny rodzajowe (J) w tym sceny z życia pustyni. Obrazy i rysunki przedstawiają sceny uliczne: sprzedawców owoców, dywanów, nosiwodów, kuglarzy (K).

Dalej przechodzimy do jednej z najliczniejszych grup tematów, do portretów (L). Dużym zainteresowaniem malarzy orientalistów cieszyli się ludzie Wschodu, ich odmienność stroju i fizjonomii. Portretowano znane postaci, np. sułtana Abdülaziza, ale także nieznane osoby, odznaczające się egzotyką wyglądu. Obok takich portretów uwieczniano dość często artystów, arystokratów, ale i orientalistów naukowców w strojach wschodnich. Prezentację na górnym ryzalicie kończą rysunki Stanisława Chlebowskiego, przedstawiające typy postaci, jak i studia do obrazów (M).

Na prawym podeście ekspozycję rozpoczynają ilustracje do utworów literatury pięknej, która była częstym źródłem inspiracji malarzy zajmujących się tematyka wschodnią (N). Szczególnie chętnie sięgano do wątków orientalnych w poezji naszych romantyków, Słowackiego, Mickiewicza. Na wystawie znajdziemy również ilustracje do Baśni z tysiąca i jednej nocy.

Ostatnią częścią wystawy jest grupa prac ukazująca życie religijne Wschodu (O) i dzieła pokazujące nowe potraktowanie tematu biblijnego (P). Nowością, bowiem w twórczości orientalistów było ukazywanie scen z Pisma Świętego w scenerii wschodniej, najczęściej Egiptu, i nadawanie postaciom z Biblii cech współczesnych Arabów.


Muzeum Narodowe w Warszawie

Al. Jerozolimskie 3, 00-495 Warszawa, Informacja, tel.: +48 22 629 30 93

e-mail: [email protected]
www: mnw.art.pl


Mapa dojazdu do Muzeum Narodowego w Warszawie. Aktualne informacje na stronie Zarządu Transportu Miejskiego

Godziny otwarcia:
od wtoreku do piątku: 10.00 - 16.00
w sobotę i niedzielę: 10.00 - 18.00
w poniedziałek Muzeum jest nieczynne
Cena biletu na wszystkie wystawy czasowe: normalny - 17 zł, ulgowy - 10 zł
Cena biletu na ekspozycje stałe: normalny - 12 zł, ulgowy - 7 zł
Bilet rodzinny na ekspozycje stałe kosztuje 25 zł.
Bilet roczny - 100 zł
W soboty na galerie stałe wstęp wolny.
Kasy kończą sprzedaż biletów na 45 minut przed zamknięciem Muzeum
Sprzedaż biletów:
Kasy Muzeum - Kasy kończą sprzedaż biletów na 45 minut przed zamknięciem Muzeum

Zamów bilet!

Smuglewicz
Neron

I N F O R M A C J E


MUZEUM NARODOWE W WARSZAWIE

Al. Jerozolimskie 3
00-495 Warszawa

Informacja
tel. 48 22 629 30 93
tel. 48 22 621 10 31
fax 48 22 622 85 59
e-mail: [email protected]